13.06.2017 г.

Fornalutx, Palma de Mallorca

Fornalutx, Palma de Mallorca


The most beautiful village in Spain


Това прекрасно селце намиращо се до Сойер е избрано няколко пъти за най-красивото село в Испания. Според мен има защо... наистина си заслужава да го посетиш и да се насладиш на красотата и спокойствието, което цари там. От Сойер  до Форналукс си направихме разходка пеша за около един час. По пътя има прекрасни полета с портокалови и лимонови градини. Форналукс е едно от най-красивите каменни селища в Майорка - с калдъремени улички и малко, но гостоприемни градски площади създадени с единствена цел да се насладите на вечерната чаша вино. 

• • • • • • • • • • • • • • •

This beautiful village is located near Soller has been selected several times for the most beautiful village in Spain. I think there is a reason ... you really deserve to visit it and to enjoy the beauty and tranquility that reigns there. From Soller to Fornalutx we walked for about an hour. On the way there are wonderful fields with orange and lemon gardens. Foralutx is one of the most beautiful stone villages in Mallorca - with cobbled streets and small but welcoming city squares created for the sole purpose of enjoying the evening glass of wine. 


Love these cute stone streets of Fornalutx
11.06.2017 г.

NEW FOR SUMMER

Десет дни в Майорка не бяха достатъчни, както споменах, но все пак имах време за себе си и по конкретно за шопинг! Концентрирах се към магазини, които ги няма в България и за заложих на испанските брандове за дрехи. Разгледах доста магазини, но един от тях ми направи силно впечатление - Sfera. Определено Sfera е мой фаворит! Страхотни предложения на много добри цени... е, нямаше и как да не мина без да си взема нещо. Супер много неща ми харесаха, но трябваше да се контролирам и да избера няколко дрешки, които да си купя. 

• • • • • • • • • • • • • • •
Ten days in Mallorca were not enough, as I mentioned, but I still had time for myself and in particular for shopping! I concentrated on shops that are not in Bulgaria and I bet on the Spanish clothing brands. I looked at a lot of shops, but one of them made a great impression on me - Sfera. Definitely Sfera is my favorite! Great offers at very good prices ... well, there was no way not to go without getting something. I liked very much, but I had to control and pick some clothes to buy.
This vest on the beach...How looks that blouse...
OH HELLO NEW BEAUTIES 

The most stunning beach in Mallorca - Calo des Moro

Добро утро, приятели! Все още съм на вълна Майорка. Днес ще споделя с вас един плаж, който за мен е най-красивия, уникалния и зашеметяващ плаж, който съм виждала в живота си. Виждала съм наистина много плажове на различни места от света, даже съм и родена в град, в който има плаж и море, но този е наистина внушителен. 

Как се стига до това райско кътче? 

С автобус от централната гара в Майорка до гр. Сантани и от гр. Сантани до самият плаж. Е разбира се, не те оставя точно до самият плаж, понеже той е разположен между скали и по принцип се стига трудно. След като те остави автобуса има около 20 минути за вървене, но докато се стигне до самият плаж гледките са уникални, Виждаш прекрасният плаж и море от далече , което след минути ще видиш и от близо, ще му се насладиш и ще поплуваш в кристално сините води. Освен синьото море, мога да кажа че природата е уникална, толкова заленина има на този остров, че е просто великолепно как е запазена, а не застроено или унищожено.

• • • • • • • • • • • • • • •

Good morning, friends! I'm still on Mallorca wave. Today I will share with you a beach that is the most beautiful, unique and stunning beach I have ever seen in my life. I've seen a lot of beaches in different places around the world, and I've even been born in a town with have a beach and sea, but that's really impressive.

How to go to this paradise?

By bus from central station in Mallorca to Santanyi and from Santanyi to the beach itself. Of course, it does not leave you right beside the beach itself, because it is located between rocks and is generally difficult. After leaving the bus, there are about 20 minutes to go, but to reach the beach itself, the views are unique. You see the beautiful beach and the sea from afar, which you will see in a few minutes, you will enjoy and swim in the crystal blue water. Besides the blue sea, I can say that the nature is unique, so the sun is so beautiful on this island that it is just as magnificent as it is preserved, not built or destroyed.


• SUMMER ESSENTIALS 


DRY OIL SPRAY
• SUNGLASSES
• HAT

...and enjoy the summer!
10.06.2017 г.

Stunning Deia

VACATION MODE ✔

Дея е едно малко прекрасно селце на западния бряг на Майорка. От центъра на селцето може да се стигне до плажа на Дея пеша, като пътя е около 20 минути. Този плаж е един от известните, когато разглеждах снимки на Майорка в Pinterest, този плаж ми излезе и изглеждаше много сладък и приятен. Не е от типичните плажове с големи ивици, а е малко закътано плажче между скали и не е пясъчен, а е скалист, което на мен лично не ми попречи да си изкарам добре. 

♥ ♥ ♥ 

Deia is a lovely little village on the west coast of Mallorca. From the center of the village can be reached the beach on Dea , the road to the beach is about 20 minutes. This beach is one of the famous ones when I looked at pictures of Mallorca in Pinterest, this beach came out and looked very sweet and pleasant. It is not typical beaches with large curves, but is a little sheltered beach between rocks and it is not sandy but rocky, which does not prevent me from doing well.

Spectacular Palma de Mallorca

Ох, боже мой... преди два дни се върнах от Палма де Майорка и наистина това преживяване беше просто уникално. Бих казала, че това пътуване беше най-страхотното до момента, което съм преживявала. Красива природа, супер мили и отзивчиви хора, вкусна храна, толкова много сини нюанси на синьото не съм виждала в морето, но там определено ги има всичките. В момента се чудя как да опиша това, което преживях и наистина нямам думи за първи път. Малко се натъжавам, че това прекрасно пътуване приключи и трябва да продължа с нещата, които обикновено правя, но се надявам силно да посетя острова отново. Там прекарах десет невероятни дни, но не стигнаха да видя целият остров. Острова е голям и според мен пълни две седмици са достатъчни да видиш всички най-интересни места. Пътуването до острова започна на 30 май (вторник) от София до Брюксел Шарлероа и от Брюксел Шарлероа-Палма де Майорка. Все още си спомням как прелитахме със самолета от високо и някъде от далече виждах прекрасни гледки, които никога няма да забравя. Първият ден беше планиран да обиколим няколко места, които чакахме с нетърпение месеци да видим и лично аз им се наслаждавах само на снимки. Определено Майорка ме грабна с китните малки градчета, където на всякъде има толкова много цветя и зеленина и има всяко място има свой собствен стил. Първият ден видяхме градчетата - Валдемоса, Дея и пристанището на Сойер. Три наистина уникални места намиращи се в голяма близост едно от друго, намиращи се в северозападната част на Майорка и там се издига планината Сиере де Трамунтана. Валдемоса ми е определено любим, това беше първото място, което посетих и останах наистина с отворена уста от красотата, която видяха очите ми. Уникални каменни улични с малки сладки кафенета и пекарни и страхотни забележителни. Ако имате възможност да посетите този град в Майорка, задължително ви препоръчвам да го видите. Това е едно романтично място, където полския композитор Фредерик Шопен е живял и е създал едни от неговите произведения.

♥ ♥ ♥ 

Oh, my... I'm back from two days from Palma de Mallorca, Spain аnd indeed this experience was just unique. I would say that this trip was the most wonderful thing I've ever experienced. Great nature, super responsive people, delicious food, so many shades of blue I have not seen in the sea, but there definitely have all of them. I am now wondering how to describe what I have experienced and really have no words for the first time. I'm a little saddened that this wonderful trip is over and I have to go on with the things I usually do, but I hope to visit the island again. I spent ten great days there, but I did not get to see the whole island. The island is big and I think two weeks are enough to see all the most interesting places. The trip to the island began on May 30 (Tuesday) from Sofia to Brussels Charleroi and from Brussels Charleroi to Palma de Mallorca. I still remember flying high up from the plane and somewhere far away I could see wonderful views that I will never forget. The first day we decided to see some places we were waiting for months to see and personally I enjoyed only in pictures. Certainly Mallorca grabbed me with the pretty small towns where everywhere there are so many flowers and greenery and every place has its own style. On the first day we saw the towns of Valdemosa, Deia and Port of Soller. Three truly unique places located in close proximity to each other, located in the northwest part of Mallorca, and the Sierre de Tramuntana Mountain rises there. Valdemosa is definitely my favorite, it was the first place I visited and I really was wiht open mounth, who saw my eyes. Unique stone streets with small sweet cafes and bakeries and great sights. If you are able to visit this city in Mallorca, I strongly recommend that you see it. This is a romantic place where polish composer Frederick Chopin lived and created some of his works. · ENJOYING THE VACATION TO THE FULLEST ·

¡Hasta la vista!