9.05.2017 г.

Tuesdays

След три дни почивка е време и да поработим. Вторник е време да започнем със задачките, които ни очакват след дългите почивни дни. Започвам сутринта с едно дълго кафе, което да ме събуди и след това се захващам с многото неща, които трябва да свърша. Да, отново ще са дълги четири работни дни, но все пак няма как да избягам от това и за това започвам да работя. Ще ми липсват сутрините, в които се излежавам в леглото до късно или правя вкусна закуска, като палачинки и не бързам за никъде, а не за тези сутрини в които трябва да похапвам нещо на крак. Все пак не останаха много работни дни до почивката ми в Майорка, така че запретвам ръкави и започвам работа, с мисъл за идващата почивка в слънчева Майорка.

• • • • • • • • • • • • • • •

After three days of rest, it is time to work. Tuesday is the time to start with the tasks that await us after the long weekends. I start in the morning with a long coffee that wakes me up and then I get to grips with the many things I have to do. Yes, it will be four working days again, but there is no way I can get away from it, and that's why I'm starting to work. I will miss the time when I lie on my bad till late or the morning breakfast, such as pancakes, and I do not hurry for anywhere, not for those morning mornings where I have to eat something on foot. Still, I did not have a lot of work until my vacation in Mallorca, so I set my sleeves and start to work, thinking about the forthcoming holiday in Mallorca.Have a great week!

8.05.2017 г.

One cappuccino, please!

Здравей, Понеделник! 

Нов ден, нова седмица, май месец е, но вместо навън да е слънчево и топло, времето е дъждовно и хладно. Все пак няма как да започна седмицата негативно и депресиращо, но напук на времето аз съм навън и пия капучино с моята приятелка. Преди тези три почивни дни времето беше все такова ужасно и не предразполагаше разходки сред природата. Прекарах почивните дни, като четях книги и гледах филми. Обаче три дни няма как да прави едно и също, за това вече беше време да изляза навън и да се се видя с приятел на по кафе.


Hello, Monday!

It's a new day, a new week, the same month, but instead of being sunny and warm outside, the weather is rainy and cold. Still, I can not begin the week in a negative and depressing, that's why I'm out for a while and drink a cappuccino with my friend. Before those three days of holiday, the weather was so terrible, and was not good for walks outside. I spent these three days of reading books and watching movies. However, there is no way to do the same thing for three days, so it was time to go out and drink a coffee with a friend.

The place: Lavanda, st. "Tsar Shishman" № 12Have a nice week!

7.05.2017 г.

My next trip is...

Е, време е да споделя къде ще бъде моето следващо пътуване, като то ще бъде края на този месец. Много съм развълнувам, понеже това пътуване беше мечта още от миналата година, но ще бъде реализирано тази. Едно мечтано пътуване ще стане реалност този месец. 
И вече може би се питате къде отивам... Палма Де Майорка !!! 

Докато си хапвам в момента канелени кифлички, пия кафе и пиша този блог пост, поглеждам през прозореца и виждам колко лошо време е навън и така искам по-бързо да се оправи, за да започна да вълнувам все повече и повече за предстоящото пътуване, защото няма как да усещам пътуването, че наближава, като вали дъжд навън... Най-готиният момент, след като си избрал следващата си дестинация, която ще посетиш е разбира се купуване на билетите. Дестинацията беше решена след дълги размисли с моята половинка, къде точно да отидем, къде ще е най-красиво, къде са хубавите плажове и какви ли още не въпроси. Е, след дълги размисли дестинацията бе избрана и на моя рожден ден билетите рано сутринта бяха купени, като това беше преди почти месец и половина и вече наистина нямам търпение да стъпя на испанска земя, след дълго чакане. 
Все пак не остана много, времето лети бързо и след почти три седмици ще пътуваме за Палма Де Майорка. Нямам търпение да похапна вкусна паеля, да пия аперол на някой уникален плаж в слънчева Палма и какви ли още не глезотиики ме очакват, сигурно си нямам и на идея...
След като се върна от почивката, разбира се очаквайте много снимки и много постове от това което съм видяла, опитала и преживяла. 

• • • • • • • • • • • • • • •

Well, it's time to share where my next trip will be and it will be the end of this month. I'm very excited because this trip has been a dream since last year, but will be realized this one. A dream trip will become a reality this month.
And maybe you're wondering where I'm going ... Palma De Mallorca !!!

While I'm eating some cinnamon rolls, drinking coffee and writing this blog post, looking out the window and seeing how bad weather is outside and so I want to get better quickly to start to be exicted more and more about the upcoming trip because there is no way I can feel the journey that is approaching when it rains out ... The coolest moment, after choosing your next destination you will visit is of course the purchase of the tickets. The destination was resolved after long thoughts with my soulmate, where to go, where it would be most beautiful, where are the beautiful beaches and what kind of questions. Well, after long thoughts, the destination was chosen and on my birthday and the tickets were bought early in the morning, as it was almost a month and a half ago, and I can not wait to step on Spanish land after a long wait.
Still not much, the time is flying fast and after almost three weeks we will travel to Palma De Mallorca. I can not wait to taste a delicious paella, drink an aperole on a unique beach in the sun of Palma, and what kind of treats is waiting for me, I probably do not have an idea ...
After coming back from vacation, of course, you can expect a lots of pictures and many posts from what I've seen, tried and experienced.Всъщност, това което ми харесва в Майорка, е че има прекрасни плажове, красива природа, културни забележителности и малки и китки градчета, изпълнение с живот. 

С нетърпение очаквам да те видя, Майорка!

• • • • • • • • • • • • • • •

In fact, what I like in Mallorca is that there are wonderful beaches, beautiful scenery, cultural landmarks and small and humble cities performing with life.

I look forward to seeing you, Majorca!

2.05.2017 г.

Walking around street Paris at Sofia

Преди години научих, че има улица Париж в София.  Тя се намира в самия център до храм паметника "Александър Невски", между ул. "Искър" и бул. "Цар Освободител".  На тази улица може да намерите картини на художници от различни генерации и съдби, както и галерията "Париж". Много живописци и иконографи са започнали своя път именно от пазара на открито. Не съм направила снимки на прекрасните картини, но пък за това ви приканвам да ги видите на живо, когато имате възможност и сте в този район. От доста време насам имам желание да я заснема, не знам защо, но се различава супер много от всички улици в София. Една от малкото, в които може да се разходите спокойно, без автомобили, без тълпи и без стрес. 

• • • • • • • • • • • • • • •

Years ago I learned that there was a street named "Paris" in Sofia. It is located right at the center near to the temple of the ""Alexander Nevski" monument, between st. "Iskar" and Blvd. "Tsar Osvoboditel" . On this street you can find paintings of artists of different generations and fates, as well as the gallery "Paris". Many painters and iconographers have started their journey from the open market. I did not take pictures of the beautiful paintings, but I invite you to see them live when you have opportunity and you are in this area. For a long time now I have a desire to shoot that stret, I do not know why, but it is very different from all of the streets in Sofia. One of the few streets that you can walk calmly, without cars, crowds and no stress.Както споменах в района е и храм паметника "Александър Невски". Тълпи от туристи се събират всеки ден около него да видят колко величествен и впечатляващ храм е. Да, наистина оставаш безмълвен, след като го погледнеш. Каквото и да напиша за него, всичко ще бъде малко, все пак храма е считан за символ на България. 

• • • • • • • • • • • • • • •

As I mentioned in the area there is also the church of the "Alexander Nevski" monument. Crowds of tourists gather every day around the  church to see how majestic and impressive the church is. Yes, you will be spechless after you look at it. Whatever I write about it, everything will be small and meaningless, yet the church is considered a symbol of Bulgaria.