2.05.2017 г.

Walking around street Paris at Sofia

Преди години научих, че има улица Париж в София.  Тя се намира в самия център до храм паметника "Александър Невски", между ул. "Искър" и бул. "Цар Освободител".  На тази улица може да намерите картини на художници от различни генерации и съдби, както и галерията "Париж". Много живописци и иконографи са започнали своя път именно от пазара на открито. Не съм направила снимки на прекрасните картини, но пък за това ви приканвам да ги видите на живо, когато имате възможност и сте в този район. От доста време насам имам желание да я заснема, не знам защо, но се различава супер много от всички улици в София. Една от малкото, в които може да се разходите спокойно, без автомобили, без тълпи и без стрес. 

• • • • • • • • • • • • • • •

Years ago I learned that there was a street named "Paris" in Sofia. It is located right at the center near to the temple of the ""Alexander Nevski" monument, between st. "Iskar" and Blvd. "Tsar Osvoboditel" . On this street you can find paintings of artists of different generations and fates, as well as the gallery "Paris". Many painters and iconographers have started their journey from the open market. I did not take pictures of the beautiful paintings, but I invite you to see them live when you have opportunity and you are in this area. For a long time now I have a desire to shoot that stret, I do not know why, but it is very different from all of the streets in Sofia. One of the few streets that you can walk calmly, without cars, crowds and no stress.Както споменах в района е и храм паметника "Александър Невски". Тълпи от туристи се събират всеки ден около него да видят колко величествен и впечатляващ храм е. Да, наистина оставаш безмълвен, след като го погледнеш. Каквото и да напиша за него, всичко ще бъде малко, все пак храма е считан за символ на България. 

• • • • • • • • • • • • • • •

As I mentioned in the area there is also the church of the "Alexander Nevski" monument. Crowds of tourists gather every day around the  church to see how majestic and impressive the church is. Yes, you will be spechless after you look at it. Whatever I write about it, everything will be small and meaningless, yet the church is considered a symbol of Bulgaria.Няма коментари:

Публикуване на коментар